Sözleşme hukuku Türkiye’de çok bilinmese de ve önemsenmese de her şeyin başlangıcı ve sonunu belirleyen sözleşmelerdir. Ne alıyorsanız alın, ne yapıyorsanız yapın, başlangıcını sözleşme ile yazılı hale getirin ki, sonu istediğiniz gibi olmasa da başta yazdığınız sözleşmedeki şekle avukat getirebilsin. Yani başta da sonda da biz avukatlar varız, biz olmalıyız.

  • SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI, İMZALANMASI VE TAKİBİ
  • SÖZLEŞMELERİN YENİLENMESİ VE FESHİ