İdare dediğiniz devlettir. Devlet ile karşı karşıya gelinmez, devlet dava edilmez mantığı yanlıştır. Devletin kendisi haklarınızı koruyabilmeniz adına idare hukuku kurallarını devlet olarak kendisi de bu kurallara uymak için koymuştur. Kendi koyduğu kurallara kendisi uymaz, kendi mahkemeleri de hakkınızı vermez ise devleti de yargılayan uluslar arası mahkemeler var unutmayın. Biz hepsini biliyoruz.

  • İPTAL DAVALARI
  • TAM YARGI DAVALARI  (Tazminat Davaları vs.)
  • İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR